• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เผยรายชื่ออุทยานฯ 23 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference โดยเน้นย้ำ คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานของโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ตลอดจนรับทราบรายงานผลการดำเนินการตรวจประเมินและพิจารณาการรับรองผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมิน 2 รูปแบบ ได้แก่ การตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวแบบลงพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม –2 เมษายน 2564 และการตรวจประเมินแบบออนไลน์ จำนวน 18 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 กรกฎาคม 2564 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
  • ระดับทอง คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 2.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 3.อุทยานแห่งชาติไทรทอง 4.อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 5.อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 6.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 7.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 8.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 9.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 10.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 11.อุทยานแห่งชาติพุเตย 12.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
  • ระดับเงิน คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 2.อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 3.อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลารู่ 4.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 5.อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 6.อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
  • ระดับทองแดง คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 2.อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 3.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 4.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 5.อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
  • อุทยานแห่งชาติที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน และให้จัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด 2.อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด