• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแม่ปิง เปิดยุทธการสนธิกำลังลาดตระเวน ป้องกันการบุกรุกตัดไม้มีค่าในพื้นที่

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน พร้อมด้วย นายอถรรพล พรมโย ผู้ช่วยหัวหน้าฯ ได้เปิดยุทธการสนธิกำลัง ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกตัดไม้มีค่า ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โดยมี ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) จำนวน 8 ชุด และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ (แมงกำบี้ขาว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งหมด จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการเปิดยุทธการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ และภัยคุกคามในด้านต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ เน้นการปฏิบัติงานบูรณาการ สนธิกำลังในหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียง และให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด