• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ ร่วมหารือ IUCN และ Huawei พัฒนาศักยภาพคุ้มครองผืนป่ามรดกโลก

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมด้วย นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน เข้าร่วมการประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature) หรือ IUCN และ บริษัท Huawei เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่าให้สูงขึ้น

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการหารือกับ IUCN และ Huawei ไว้แล้วในระดับหนึ่ง เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี มาใช้ประยุกต์ในการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จึงได้มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียด นำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีดาวเทียม มาใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ โดยใช้ Drone และ Sensor ในการตรวจจับใบหน้าของผู้กระทำผิด ที่เข้ามากระทำผิดบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ การใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับเสียงเลื่อยโซ่ยนต์ที่ผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้ การใช้ Drone ในการติดตามแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือแม้กระทั่งการส่งสัญญาณให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่ง มีการเคลื่อนย้ายข้ามแนวเชื่อมต่อผืนป่า หรือ Corridor จากอุทยานแห่งชาติทับลาน ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฯลฯ

สำหรับ “เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความก้าวหน้ากว่าในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น เราจะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งการประชุมหารือกันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมืออันดีระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน องค์กรระหว่างประเทศ และบริษัทเอกชน ที่จะร่วมมือกันในการเพิ่มขีดความสามารถของการคุ้มครองรักษาทรัพยากรฯของชาติ ต่อไปในอนาคต” นายอดิศักดิ์ กล่าวปิดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด