• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขสป.ภูหลวง แจกกล้าไม้ให้ชาวบ้าน จ.เลย ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าท้องถิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 22 สิงหาคม 2564  นายวันชัย  สิมมาเศียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า (ด้านปลูกป่า) ในพื้นที่ที่ราษฎรถือครองในพื้นที่อนุรักษ์ แบบประชาอาสา ให้กับประชาชนบ้านนาน้อย ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย

 

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า (ด้านปลูกป่า) เป็นส่งเสริมการปลูกไม้ป่าท้องถิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด