• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘ครูป่าไม้’ อุทยานฯน้ำตกแม่สุรินทร์ เพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เด็กนักเรียน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายไพโรจน์ อินทมาตร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า​ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ร่วมเป็น​วิทยากรให้ความรู้ตามโครงการครูป่าไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนสัปดาห์ที่ 4 คาบเรียนที่ 6 บทที่ 5 ตามรอยพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ ตามแผนโครงการครูป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวลา 2 ชั่วโมง ณ โรงเรียนบ้านห้วยขาน หมู่ที่ 3 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยได้ให้ความรู้การปฐมบาลเบื้องต้น (CPR) และการช่วยเหลือผู้ป่วยเศษอาหารติดระบบทางเดินอาหารให้กับเด็กนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหากเกิดกรณีฉุกเฉิน มีนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดิดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จึงแยกนักเรียนออกเป็น 2 ห้องเรียน ตามความเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด