• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมหารือ คกก.สิทธิมนุษยชน สร้างแนวทางความร่วมมือแก้ปัญหาบางกลอย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่บ้านบางกลอย ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำถึงนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านบางกลอย เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยเร็ว โดยยึดหลักการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ รวมถึงการดำเนินการด้านต่าง ๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และความถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนความมีมนุษยธรรม และความเท่าเทียมกันของทุกฝ่าย ซึ่งกระทรวงฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเสมอ 

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ตอบรับและยินดีร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ในการลงพื้นที่ทันทีหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อติดตามรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่ ที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสนใจร่วมกัน เพื่อนำมาใช้ในการประเมินเปรียบเทียบกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด