• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.12 (นครสวรรค์) ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยประกอบเตียง สร้าง รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของการสร้างโรงพยาบาลสนามชุมชนวัดท่าซุง เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ อาคารที่พัก 25 ไร่ อาคาร 2 วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

โดยได้รับการประสานขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันประกอบเตียงสนาม และช่วยจัดเตรียมความพร้อมของห้องพัก รวมถึงช่วยเตียมความพร้อมอื่นๆ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และทีมงานของวัดท่าซุง สามารถดำเนินการประกอบเตียงได้ 72 เตียง 12 ห้อง ห้องละ 6 เตียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด