• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) สรุปผลการปฏิบัติงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 3

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง ภายในหน่วยงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.อ.ศราวุฒิ เกิดหลำ รอง ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับฟังอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ พร้อมทั้งได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด