• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เร่งพิจารณาหลักสูตรกลาง ลุยพัฒนาสร้างเครือข่าย อส.อส. 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ครั้งที่ 2/2564 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ (H.A. Slade)

โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการติดตามผลการดำเนินงาน อส.อส.ตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด