• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติตาดโตน บูรณาการศูนย์การบินฯ สำรวจการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมแผนปฏิบัติการบินโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์ปฏิบัติการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน และพื้นที่ป่าสงวนข้างเคียง เพื่อสำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการป้องกันรักษาพรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด