• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.7 (นครราชสีมา) หารือทำรั้วไฟฟ้าแนวเขตฯเขาแผงม้า แก้ปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 ร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ยลดา หวังศุภโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่

ทั้งนี้ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทำรั้วไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่แนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ควบคู่ไปกับการทดลองปลูกพืช ต้นสีเสียดแก่น เพื่อเป็นอีกแนวทางนำร่องในการป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ พร้อมทั้งให้หน่วยงานอื่นๆร่วมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ร่วมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด