• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) นำชาวบ้านปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พื้นที่อุทยานฯศรีลานนา

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า คณะทำงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ชุดที่ 7 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว นำโดย นายปราโมท สุขสถิตย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว ร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ ศล.10 (แม่หาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง คณะครูบ้านขุนแจ๋ และราษฎรบ้านห้วยกันใจ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564

โดยได้ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่สำรวจถือครองตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ของราษฎรบ้านห้วยกันใจ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รวมจำนวน 10 ครอบครัว จำนวน 12 แปลง พื้นที่รวม 90.88 ไร่ ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

ทั้งนี้การปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นการทดแทนการทำการเกษตรแบบการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว ต่อยอดจากงานวิจัย ยุทธศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ชนิดไม้ที่ปลูก มีทั้งไม้โครงสร้าง หรือไม้ใช้สอย ไม้ฟืน เช่น ก่อ ประดู่ จันทร์ทอง และมะขามป้อม ไม้ผล เช่น อะโวคาโด มะม่วง กล้วยน้ำว้า ไม้พื้นล่าง เช่น ชา กาแฟ พืชสมุนไพร กระชาย และหญ้าแฝก โดยหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว สนับสนุนกล้าไม้ป่า และหญ้าแฝก กล้าไม้ผลจากภาคเอกชน โดยให้ราษฎรทั้ง 10 ครอบครัว ช่วยกันปลูกแปลงแรกเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้ครอบครัวที่เหลือเข้าใจวิธีการก่อนนำไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด