• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ เผยฉีดวัคซีนป้องกันลัมปี สกิน ให้ปศุสัตว์รอบแนวเขตคืบหน้ากว่า 80%

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ออกติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ให้กับโคและกระบือ ของพี่น้องเกษตรกร บริเวณบ้านคลองเพล หมู่ที่ 13 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการประสานงานของสัตวแพทย์หญิงชนัญญา กาญจนสาขา สัตวแพทย์ชำนาญการ ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ และจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทำการฉีดวัคซีนให้กับโค กระบือ ในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ไปสู่สัตว์ป่า ได้แก่ กระทิง และสัตว์ตระกูลกวาง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยถึงปัจจุบันได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับปศุสัตว์ไปแล้วกว่า 80% ซึ่งเป็นไปตามโยบายของผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ โค และกระบือ ในฟาร์มปศุสัตว์ของพี่น้องเกษตรกร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ไปสู่สัตว์ป่า อย่างเร่งด่วน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถือเป็นหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งจังหวัดที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ จังหวัดนครนายก สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้ง ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด