• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อุทยานฯออบหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อนุรักษ์ชุดปฏิบัติการที่ 2 และได้มอบนโนบายให้กับเจ้าหน้าที่ โดยได้เน้นการป้องกันปราบปรามการลักลอบการตัดไม้ การปฏิบัติงานบูรณาการสนธิกำลังในหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายประมวล ขันทะธง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายประเวช มาลีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เคียง ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้และภัยคุกคามในด้านต่างๆ และการปฏิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพฯ ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง โดยยังได้ปล่อยกำลังพลจำนวน 20 นาย ปฏิบัติงานตามแผนสนธิกำลังป้องกัน และปรามปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด