• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติปางสีดา บูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน บินสำรวจป่าดงพญาเย็น

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ร่วมบินสำรวจผืนป่า ตามโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการเกิดไฟป่า และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมี นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมบินสำรวจในครั้งนี้ ซึ่งผลการสำรวจไม่พบการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือภัยคุกคามด้านอื่น ๆ

อุทยานแห่งชาติปางสีดา นับว่าเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปางปะกง มีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา นั้นมีสภาพป่าเป็นภูเขาซับซ้อน ทั้งป่าดิบชื้นและทุ่งหญ้า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น กระทิง ช้าง เก้ง กวาง ผืนป่าแห่งนี้เป็นหนึ่งในผืนป่าดงพญาเย็นที่ใด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผืนป่ามรดกโลก ในนาม “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 จากองค์การยูเนสโกจนถึงปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด