• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลประกวด หมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านทางระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (H.A.Slade) และห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้คณะกรรมการไม่สามารถลงพื้นที่ได้ และบางหมู่บ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดสดชมผลงานและการถามตอบได้ เพื่อให้โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถดำเนินงานได้จนบรรลุผลสำเร็จ และเป็นขวัญกำลังใจให้ชุมชนและหัวหน้า หน่วยงานสนามที่เข้าร่วมประกวด จึงร่วมพิจารณาใช้ผลคะแนนจากรอบแรกซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากเอกสาร วีดิทัศน์ และการสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานสนาม เป็นผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด