• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯตาดหมอก ติวเข้มพนักงานสายตรวจ ทบทวนความรู้เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายธงไชย ราชบัวขาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสายตรวจอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่พนักงานสายตรวจประจำอุทยานแห่งชาติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตาด

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ทบทวนความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ฝึกระเบียบวินัย การทดสอบสมรรถนะร่างกาย การใช้อาวุธปืนและการรักษาอาวุธปืน การเข้าตรวจค้นและจับกุม การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์การประยุกต์ใช้ GPS ร่วมกับแผนที่และเข็มทิศ รวมทั้งฝึกทบทวนการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุ้นคลื่นหัวใจไฟฟ้า (AED) และการฝึกทบทวนความรู้และซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจพิทักษ์ป่าให้มีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด