• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติขุนขาน ปลูกป่ากล้าไม้รวม 1,072 กล้า ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางสาว​วิมลมาศ นุ้ยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ นายสมหวัง ไชยศรี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ฯสะเมิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน หน่วยจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.34 (แม่ตะละ) ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าแบบจิตอาสา บริเวณท้องที่บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ 8.74 ไร่ แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1.98 ไร่ โดยใช้กล้าไม้รวม 1,072 กล้า ได้แก่ สนสามใบ นางพญาเสือโคร่ง พะยูง ขี้เหล็กป่า มะไฟ และก่อหยุม โดยคณะทำงานฯ ชุดที่ 8 ร่วมกันอย่างแข็งขัน ทำงานแข่งกับเวลาภายใต้การป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด