• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการ “ครูป่าไม้” เตรียมจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการครูป่าไม้ สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการจัดทำหนังสือคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมครูป่าไม้ สำหรับผู้สอน แบบฝึกหัดประกอบกิจกรรมครูป่าไม้ สำหรับนักเรียน และการบันทึกข้อมูลและการวัดผลกิจกรรม พร้อมทั้งได้ร่วมพิจารณาความพร้อมในการดำเนินโครงการของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด