• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ รมว.ทส. นำกล้าไม้นานาชนิดแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และคณะผู้บริหาร ทส. ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้ารวมไปถึงผลการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายจรูญ สังข์ผาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของโครงการ

ภายหลังการนำเสนอโครงการฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พบปะพี่น้องประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งได้แจกจ่ายกล้าไม้ชนิดต่างๆ เช่น สัก พะยูง มะฮอกกานี ขนุน และอื่นๆ ซึ่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชน เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่น สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด