• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ติด GPS Collar เฝ้าระวังพฤติกรรม ‘ช้างสีดอ’ ออกรบกวนชาวบ้านพื้นที่ ขสป.ซับลังกา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตวป่า เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี นำเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สัตวแพทย์ประจำกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ดำเนินการจับช้างป่าเพศผู้ (สีดอ) จำนวน 1 ตัว อายุราว 20 ปี น้ำหนักประมาน 3-3.2 ตัน เพื่อติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียม (GPS Collar) ให้แก่ช้างป่าตัวดังกล่าวซึ่งออกนอกพื้นที่รบกวนประชาชนทางด้านทิศเหนือของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา รอยต่อพื้นที่บ้านวังใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2564

 

นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า “ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่ของช้างป่าที่ออกพื้นที่รบกวนประชาชน เพื่อดำเนินการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งติดปลอกคอ (GPS Collar) เพื่อติดตามพฤติกรรม แหล่งอาหาร แหล่งรวมฝูง ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด