• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯเขาท่าเพชร ปลูกสมุนไพร 200 กล้า เพื่อในหลวง เติมป่ากลางเมืองสุราษฎร์ฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายวัฒนา พงษ์พันธ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ร่วมกับ เครือข่ายแพทย์แผนไทยภาคประชาชน จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพรเพื่อในหลวง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และนายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ประธานเครือข่ายแพทย์แผนไทยภาคประชาชน กล่าวรายงานการจัดโครง จากนั้น พท.ว สมนึก ลิมปีเจริญ แพทย์แผนไทย
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร แนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักและประโยชน์ของสมุนไพร แก่คณะนักเรียนสถาบันปัญญาวัฒน์ จำนวน 30 คน

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ได้เข้าสักกระบูชาพระธาตุศรีสุราษฎร์ และร่วมกันพืชสมุนไพร เพื่อในหลวง จำนวน 31 ชนิด รวมพืชอาหารสัตว์ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 กล้า โดยยิงหนังสติ๊กปลูกเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งนับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า โดยวิธีการนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการนำเมล็ดพันธุ์พืชไม้ยืนต้น ที่เป็นพันธุ์พืชไม้ในท้องถิ่นมาปั้นรวมกับดินเหนียวไว้จำนวนมากๆ จากนั้นก็ไปตามที่สูงบริเวณเนินเขา ริมป่าแล้วทำการใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์พืชที่ปั้นพร้อมกับดินเหนียวออกไปให้กระจายตามบริเวณพื้นที่ป่าต่าง ๆ แล้วก็ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์ตกลงบนพื้นดินแล้วเติบโตต่อไปตามธรรมชาติ วิธีนี้มีประโยชน์กว่าการปลูกป่าทั่วไปที่ว่า ทำให้เรานำเมล็ดพันธุ์พืชกระจายไปทั่วในบริเวณป่าลึก หรือบริเวณที่สัตว์ป่าอาศัยอยู่ได้โดยไม่ทำให้สัตว์ป่าตื่นตกใจกลัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด