• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สายตรวจปราบปรามฯ สบอ.12 (นครสวรรค์) ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบล่าลิงภายในวัด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ รุ่งแตงอ่อน หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) นำกำลังเจ้าหน้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 2 ประจำจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และสัตว์ป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณวัดเกรียงไกรกลาง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกัน และป้องปรามการลักลอบล่าลิงในพื้นที่

โดยทำการตรวจสอบโดยรอบพบว่ามีลิงอาศัยอยู่บริเวณวัดเป็นจำนวนมาก มีประชาชนนำอาหารมาให้ลิงกระจายทั่วไป และได้สอบถามผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณวัด และผู้ที่ขายอาหารให้ลิง ปลา และเต่า ของวัดเกรียงไกรกลางแล้ว ได้ใหข้อมูลว่าปัจุบันไม่มีผู้เข้ามาพยามลักลอบล่าลิงในบริเวณวัด จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าหากมีการกระทำดังกล่าว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งเบอร์โทรให้ทราบโดยด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด