• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแม่ปิง ร่วมจังหวัดลำพูน ลุยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในที่ดินของรัฐ

วันที่ 20 กรกฎาคม​ 2564 นายมัญญา นาคพน หัวหน้า​อุทยาน​แห่งชาติ​แม่ปิง​ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านก้อ ตามโครงการ ก้อแซนด์บ๊อกซ์โมเดล ในพื้นที่ตามมาตรา 64 พรบ.อุทยาน​แห่งชาติ​ พ.ศ. 2562 ได้แก่ โครงการแปลงวนเกษตรไม้ป่าพื้นถิ่นสาธิต ต้นแบบ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้อย่างมั่นคง โครงการฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุมชื้นให้ผืนป่า “ ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย “ โครงการจัดหาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร ในพื้นที่ตำบลก้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธา​น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เทศบาลตำบลก้อ ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ฯลฯ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและหารือการดำเนินงาน โครงการ บ้านก้อแซนด์บ๊อกโมเดล โดยการประชุมเป็นไปตามมาตรการกรมควบคุมโรค และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมผ่านระบบ Zoom โดยมีหน่วยงาน SCG ในเรื่องของการเข้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ ตัวแทนบริษัทลำปางฟุ้ดโปรดักส์ จำกัด ตัวแทนบริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) จำกัด (pepsico) ตัวแทนบริษัทในเครือสหพัฒน์( มาม่า ) ลำพูน

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเนินงานโครงการขุดบ่อน้ำตื้น ณ หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ และเดินทางไปยังแปลงวนเกษตรไม้ป่าพื้นถิ่นสาธิต ต้นแบบ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้อย่างมั่นคง (สวนนายธิวา เมืองใจ ) ณ หมู่ 4 บ้านก้อท่า โดย พื้นที่ 3 ไร่ แบ่งเป็น 3 ล็อก โดยแปลงที่ 1 ปลูกองุ่น หน่อไม้ฝรั่ง แปลงที่ 2 ปลูกไม้ผลไม้ผสมพสาน แปลงที่ 3 ปลูกไม้ยางนา ตะเคียน โดยใส่เชื้อเห็ดเผาะวิจัยเป็นเวลา 3 ปี โดย ดร.จิตรตรา เพียภูเขียว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ร่วมปลูกต้นองุ่น ของตำบลก้อ และร่วมปลูกต้นยางนาในพื้นที่สาธิต ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกหญ้าแฝก เพิ่มความชุมชื้นให้ผืนป่า “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย“  บริเวณน้ำตกก้อหลวง ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด