• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯหมู่เกาะชุมพร เก็บขยะใต้ท้องทะเล ตรวจสอบการวางลอบ อวน อุปกรณ์ประมง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ทำการสำรวจปะการัง พร้อมทำความสะอาดแนวปะการัง และตรวจสอบการวางลอบ อวน และอุปกรณ์ทำการประมงอื่นๆ ที่ทำลายทรัพยากรในทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร บริเวณกองหินแพ และเกาะหลักง่าม ตามข้อสั่งการของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้อสั่งการของนายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ โดยสามารถเก็บขยะทะเล ประมาณ 21 กิโลกรัม โดยแยกเป็น เหล็ก ประมาณ 20 กิโลกรัม เศษอวนและเอ็น ประมาณ 1 กิโลกรัม และได้ทำการนำมารวบรวมไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด