• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 สาขาเพชรบุรี วางมาตรการป้องกันโรคลัมปี สกิน ทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุให้สัตว์ป่า

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมทีมสัตวแพทย์ สมเจตร์ เจริญทรง ปลัดอำเภอกุยบุรี นายยุษฐิระ บัณฑกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่บ้านย่านซื่อ ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์ในกลุ่มโค กระบือ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กร.5 ห้วยลึก อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์ในพื้นที่และหารือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดร่วมกัน ซึ่งหลังการประชุมได้ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้สัตว์ป่า รวมถึงช่วยรักษาแผลให้กับสัตว์ป่า พร้อมทั้งมอบหมายทีมช่างภาพสัตว์ป่าเก็บภาพสัตว์ป่าเพื่อสังเกตอาการและประเมินสุขภาพสัตว์ป่า พร้อมทั้งตั้งจุดดักแมลง ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการระบาดของเชื้อไวรัส ลัมปี สกิน

ทั้งนี้ อำเภอกุยบุรีได้ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้าน และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ลัมปี สกิน และได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางเพิ่มเติมอีก 4,000 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้กับโคเนื้อ และโคนม ของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด