• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ติดปลอกคอช้างป่า ‘พลายบุญหลาย’ และ ‘สีดอบุญเหลือ’ ส่งสัญญาณติดตามออกนอกพื้นที่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายอำนาจ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า หัวหน้าและสัตวแพทย์ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) สัตวแพทย์ประจำ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ และอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า ดำเนินการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งติดปลอกคอ (GPS Collar) เพื่อติดตามพฤติกรรม แหล่งอาหาร แหล่งรวมฝูง ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

โดยเจ้าหน้าที่ได้ยิงยาซึมช้างป่าจำนวน 2 ตัว คือ “พลายบุญหลาย” และ “สีดอบุญเหลือ” เนื่องจากช้างป่าทั้งสองตัวอยู่ด้วยกันตลอดไม่ยอมแยกตัวจากกัน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียม ได้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและฉีดวิตามินสำหรับลดความเครียด และทำการให้ยาแก้ฤทธิ์ยาซึมให้ช้างป่าทั้งสอง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จะได้ติดตามอาการและพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของช้างป่า ทั้ง 2 ตัวเพื่อติดตามอาการ พร้อมป้องกันเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รบกวนประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด