• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งทั่วไป 19 สายงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งทั่วไป 19 สายงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 01 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 02 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 03 เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 04 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 05 เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 06 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 07 ผู้ช่วยสัตวบาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 08 เจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 09 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 10 นายช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 11 นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 12 นายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 14 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 15 นักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 16 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 17 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 18 นักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 19 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 20 สัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องเป็นผู้สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป
(ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง : 13 พนักงานวิทยุสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องเป็นผู้สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป
(ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด