• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานฯ มอบเกียรติบัตรให้ “ด.ช.กันตพัฒน์” เยาวชนไทย หลังคว้ารางวัล! ผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

26 เม.ย.2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายกันตพัฒน์ พันธ์ป้อม เยาวชนไทย อายุ 10 ปี นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ด้วยการคว้ารางวัลรางวัลผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงอายุ 7 – 10 ปี (Best in Ages 7-10) ในชื่อผลงาน “Pangolins” จากการประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day International Youth Art Contest) จัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการไซเตส (CITES Secretariat) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยการสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ (IFAW)

การประกวดในปี พ.ศ. 2567 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation” เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 4 – 18 ปี จากทั่วโลก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยด.ช.กันตพัฒน์ฯ ส่งผลงานศิลปะภาพวาดระบายสี และสามารถคว้ารางวัลจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั่วโลกทั้งหมด มากกว่า 3,000 ผลงาน จาก 141 ประเทศ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับด.ช.กันตพัฒน์ฯ ตนรู้สึกภาคภูมิใจและชื่นชมผลงานของเด็กชายกันตพัฒน์ ผลงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางศิลปะ และที่สำคัญคือ แสดงถึงมุมมองและแนวคิดของเยาวชนไทยที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการประกวด นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทย”

สำหรับพิธีมอบรางวัล จะได้มีการประกาศผลการตัดสินการประกวดในงาน United Nations World Wildlife Day 2024 เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ผ่านทาง Livestream on UN Web TV เว็บไซต์ https://webtv.un.org
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก และของรางวัลเป็นบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสนับสนุนให้ด.ช.กันตพัฒน์ฯ พัฒนาฝีมือและความสามารถทางศิลปะต่อไป
สำหรับการประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลก ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า สะท้อนให้เห็นถึงพลังของเยาวชน ที่จะร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกของเราสืบไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด