• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯศรีสัชนาลัย ติวเข้มปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ-กู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายศุทธวีร์ ยศนันท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดฝึกทบทวน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแก่เจ้าหน้าที่ ณ อาคารค่ายอบรมเยาวชน และบริเวณน้ำตกตาดเดือน อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

นายศุทธวีร์ ยศนันท์ กล่าวว่า การประสบอันตราย หรือการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยว นอกจากความสูญเสียกับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งผลต่อความมั่นใจในการท่องเที่ยวของประชาชนด้วย การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถลดความรุนแรงได้

การทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน ก่อนนําส่งสถานพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด