• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ภายใต้แนวคิด เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างนวัตกรรม นำสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day สำหรับปีนี้ประเทศไทยกำหนดจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้แนวคิดหลักประจำปี Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation หรือ เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างนวัตกรรม นำสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า และรวมถึงตระหนักผลกระทบของเทคโนโลยีต่อระบบนิเวศและประชาชน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030
วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันลงนามรับรองอนุสัญญา CITES เมื่อ พ.ศ. 2516 ได้รับการประกาศรับรองให้เป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกภายใต้องค์การสหประชาชาติ” เมื่อ พ.ศ. 2556 ภาคีสมาชิกและองค์กรทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค จึงร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวเพื่อให้สาธารณชนร่วมเฉลิมฉลองความสวยงามและความหลากหลายของสัตว์ป่าและพืชป่า สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมนุษย์ ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อสู้กับอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่า
ประเทศไทย ในฐานะผู้ริเริ่มให้มีวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ได้จัดกิจกรรมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 11 โดยในปี พ.ศ. 2567 กิจกรรมในงานมีทั้งสาระความรู้ด้านการอนุรักษ์ จากการเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการอนุรักษ์และมุมมองของเยาวชนนักประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน สนุกสนานจากการตอบคำถามชิงรางวัลมากมายทั้งบนเวทีและบูธกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างความคุ้นเคยกับสัตว์ป่านานาพันธุ์ผ่านกิจกรรมสำรวจสัตว์ป่ามินิซู โดยมีการถ่ายทอดสด Online ตลอดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มีไม่ต่ำกว่า 300 คน มีหน่วยงานเข้าร่วม 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด