• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เฮ ! รับมาฆบูชา พบเต่ามะเฟืองวางไข่เพิ่ม 137 ฟอง บริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัชระ ส่งสีอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ รายงานว่าเมื่อ เวลา 02.14 น. เจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ออกลาดตระเวนการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ได้ตรวจพบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณหน้าโรงแรมแมริออท ไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าศูนย์ฯ จึงได้ประสานมายังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เพื่อเจ้าตรวจสอบดังกล่าว โดยเข้าตรวจสอบพื้นที่ วัดขนาดความกว้างอก 110 ซม. ความกว้างพายทั้งหมด 200 ซม. ตำแหน่งหลุมไข่ พิกัด UTM 422180 902891 ความลึกหลุมไข่ 70 ซม. ความกว้างหลุมไข่ 30 ซม. ขนาดของไข่ 5.30 ซม. พบไข่สมบูรณ์ 103 ฟอง ไข่ลม 34 ฟอง รวม 137 ฟอง ทั้งนี้สภาพพื้นที่ที่เต่าวางไข่ บริเวณดังกล่าวจะมีน้ำทะเลท่วมถึง เพื่อความปลอดภัยจึงทำการย้ายไข่ไปเพาะฟัก ในคอกเดียวกับรังแรก โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ตลอดเวลา จนถึงเวลาฟักเป็นตัว ไข่เต่ามะเฟืองจะใช้เวลาเพาะฟักประมาณ 55-60 วัน อยู่ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2567 ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
สำหรับข้อมูลทั่วไปของ “เต่ามะเฟือง” จะขึ้นมาวางไข่บนชายหาด ประมาณ 66-104 ฟองต่อรัง ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการวางไข่ เช่น อายุ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมของสถานที่วางไข่ ใช้เวลาในการฟักตัวประมาณ 60-70 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ซึ่งมีประมาณ 85% ที่ฟักตัวได้ นอกจากนี้อุณหภูมิในหลุมฟักยังเป็นตัวแปรในการกำหนดสัดส่วนเพศของลูกเต่ามะเฟืองในหลุม โดยสัดส่วนของเพศเมียจะมีมากขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูง
หลังจากฟักตัว ลูกเต่าจะคลานออกจากรัง ลงสู่ทะเลโดยทันที เนื่องจากเป็นเต่ามะเฟืองเป็นเต่าน้ำลึก จึงไม่สามารถเก็บมาอนุบาลเป็นเวลานานได้ ซึ่งต่างกับเต่าทะเลสายพันธุ์อื่น ในวัยเจริญพันธุ์จะเติบโตและใช้เวลาอยู่ในทะเลเกือบชั่วชีวิต โดยเต่ามะเฟืองสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 1,280 เมตร สถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทย เต่ามะเฟือง เป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด