• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 เพชรบุรี รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน สร้างจิตสำนึกป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรม “24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีการมอบเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า รวมจำนวน 64 เครือข่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท พร้อมจัดเวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ภัยจากกลุ่มควันและแนวทางแห่งความร่วมมือช่วยกันลด PM 2.5” และการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด