• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ปล่อยพันธุ์นกกระเรียนท้องถิ่น ความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานฯ และองค์การสวนสัตว์ คืนธรรมชาติในท้องที่บุรีรัมย์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากการเพาะเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 12 และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย (เทศกาลนกกระเรียน ประจำปี 2567) โดยมีรอ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอร่าม ทัพหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7(นครราชสีมา) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์
พล.ต.อ.พัชรวาทฯ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า รวมถึงการร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติ สร้างความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชน พร้อมทั้งการยกระดับการทำงานของสวนสัตว์ให้ดูแลสัตว์ป่าอย่างมีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดียิ่งขึ้น สามารถเพาะขยายพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อปล่อยสัตว์ป่าหายากของประเทศไทยกลับสู่พื้นที่ที่เหมาะสมได้
นอกจากนี้ ในการร่วมมือกันอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ยังแสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรู้คุณค่า ยังสามารถสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งตรงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน และเช่นเดียวกันกับการที่ยังคงรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะทำงานโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย และที่สำคัญคือประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน ที่ร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยกันนำนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับมาสู่ผืนนาและท้องฟ้าของเมืองไทยอีกครั้งหลังจากหายไปกว่า 30 ปี
สำหรับกิจกรรม มีการปล่อยนกกระเรียน 10 ตัว บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “นกกระเรียนพันธุ์ไทยจากสวนสัตว์สู่ธรรมชาติ” กิจกรรม “ดูนกในพื้นที่ชุ่มน้ำ” การแสดงและดนตรีจากนักเรียน นักศึกษา และชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ ชมวิวอ่างเก็บน้ำช่วงพระอาทิตย์ ชิมอาหารพื้นบ้านและช้อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด