• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไทย-สาธารณรัฐเกาหลี บริเวณน้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉลอง 65 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไทย-สาธารณรัฐเกาหลี บริเวณน้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉลอง 65 ปี เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณเกาหลีประจำประเทศไทย และกรมบริการอุทยานแห่งชาติเกาหลี ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการวิจัย และอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองและอุทยานแห่งชาติ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมบริการอุทยานแห่งชาติเกาหลี เพื่อเป็นส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสององค์กรระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในประเทศไทย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติที่ให้ความสำคัญกับท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ โดยมี มิสเตอร์ ฮัม จอง – ฮัน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ผู้แทนจากมูลนิธิอมตะ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บริเวณลานกิจกรรมหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.20 (น้ำตกเหวนรก) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นายทรงเกียรติ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ กล่าวว่า กิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ นับว่าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อุทยานแห่งชาติจึงได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติตลอดเส้นทาง และได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการอุทยานแห่งชาติ
สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติไทย- สาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดทำเส้นทาง โดยมีระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตรประกอบด้วย การปรับปรุงทางเข้าเส้นทางการจัดทำป้ายสื่อความหมาย ทั้งสิ้น 17 ป้าย รวมถึงการซ่อมแซมศาลานั่งพักผ่อน (8 เหลี่ยม) 1 แห่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้มีความโดดเด่น คือ มีสะพานข้ามลำห้วยสะมอปูนเพนียดกันช้างป่า และยังมีสภาพธรรมชาติอันสวยงามที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกเหวนรก” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่มีความงดงาม มีลักษณะโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไทย – เกาหลี นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างแท้จริง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด