• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาทฯมอบผู้ช่วยรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานที่รองรับอีกัวน่า หาก ปชช.อยากสนับสนุนช่วยเหลือผ่านโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ได้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้รอ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) จ.นครนายก เพื่อตรวจติดตามสถานที่รองรับและอนุบาลอีกัวน่าเขียว ซึ่งดักจับมาจากบริเวณเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวว่า อีกัวน่าเขียวได้สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่ เข้ากัดกินพืชผลทางการเกษตร และรบกวนวิถีชีวิตตามปกติของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สั่งการให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดักจับอีกัวน่าเขียวในพื้นที่ดังกล่าว ล่าสุดสามารถดักจับได้แล้วจำนวน 134 ตัว และในพื้นที่ป่าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ดักจับได้จำนวน 6 ตัว นำไปดูแลที่ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.หนองคาย ดักจับโดยการแจ้งทางสายด่วน กรมอุทยานแห่งชาติฯ 1362 ในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพฯ จำนวน 1 ตัว และในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 22 ตัว
ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกแถลงการณ์ให้ผู้ที่ครอบครองอีกัวน่าเขียวทั่วประเทศ แจ้งการครอบครองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยปัจจุบันพบว่ามีผู้แจ้งการครอบครองอีกัวน่าเขียวแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 260 ราย 3,667 ตัวในพื้นที่ 61 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผู้แจ้งการครอบครองอีกัวน่าเขียวมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 982 ตัว จากผู้แจ้งฯ 14 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น 446 ตัว จากผู้แจ้งฯ 10 ราย อันดับ 3 ได้แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 287 ตัว จากผู้แจ้งฯ 45 ราย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า สัตว์ป่าในวงอีกัวน่า (Family Iguanidae) อีกัวน่าทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) เพื่อเป็นการสกัดกั้นยับยั้งการนำเข้าอีกัวน่าจากต้นทาง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
อนึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดทำโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า ที่อยู่ในความดูแลของกรมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุ้มครองทรัพยากรสัตว์ป่า จึงขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ บริษัท กลุ่มบุคคล หรือบุคคลทั่วไป สามารถสนับสนุนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ที่หมายเลขบัญชี 980-216-5379 ชื่อบัญชีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เพื่อนำมาเป็นค่าอาหาร ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม หรือปรับภูมิทัศน์กรงเลี้ยง โดยสามารถขอใบเสร็จ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ และรายละเอียดของการสนับสนุนมาที่ E-mail : wbd1680@gmail.com โทร/โทรสาร 025799630 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด