• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดสะแก จ.นครราชสีมา

19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทอดถวาย ณ วัดสะแก จ.นครราชสีมา โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี และมีพระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดสะแก เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายนรินทร์ ประทวนชัย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติหน้าที่การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ
 
ในการที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น อนึ่งในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,568,156 บาท จากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบทุนการศึกษา และเงินบำรุงโรงเรียนให้กับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนอนุบาลวัดสะแก อีกด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด