• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทีมสัตวแพทย์ฯ ร่วมใส่เฝือกรักษาอาการปวดขาหลัง “น้องเดือน” ลูกช้างป่าพลัดหลง

(17 พ.ย.66) ทีมสัตวแพทย์กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเข้าเฝือกรักษา ลูกช้างป่า ชื่อเดือน เพศผู้ อายุ 1 เดือน ณ หน่วยพิทักษ์ป่า 08 ตลิ่งชัน อุทยานแห่งชาติแห่งทับลาน โดยก่อนดำเนินการคณะสัตวแพทย์พร้อมจิตอาสาได้ทำการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จากนั้นได้วางยาสลบ ลูกช้างป่าเพื่อทำการเอกเรย์ (เพิ่มเติม) ก่อนทำการเข้าเฝือก และทำการเข้าเฝือกสองขาหลังทั้งสองข้าง พร้อมทำการเอกเรย์ (เพิ่มเติม) ขณะทำการเข้าเฝือกมีการฉีดยาฟื้นสลบ และทำการเอกซเรย์ (เพิ่มเติม) อีกครั้งหลังจากทำการเข้าเฝือกเสร็จเรียบร้อย ล่าสุดสภาพร่างกายลูกช้างป่า หลังจากการวางยาสลบและการเข้าเฝือก พบว่า ปกติ ลูกช้างป่าสามารถกินนมได้ตามปกติ มีความสนใจสิ่งแวดล้อม ไม่พบอาการซึม
ทั้งนี้ทีมสัตวแพทย์ ได้ทำการร่วมกันประชุมวิธีการสำหรับการดำเนินการดูแลรักษาลูกช้างป่าหลังการเข้าเฝือก พร้อมเฝ้าติดตามดูแลอาการของลูกช้างอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการดำเนินการเข้าเฝือกลูกช้างป่าครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลรักษานานาสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ภาคสนามจาก อาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ป่า “กลุ่ม Save ฅน Save ช้าง” อีกด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด