• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ. 13 เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพล เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีปลัดอำเภอวังชิ้น สารวัตร สภ.สรอย กำนันตำบลสรอย กำนันตำบลป่าสัก กำนันตำบลแม่ปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก และคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสรอย และตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

การสนธิกำลังดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ล่อแหลม โดยปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและพื้นที่ป่าใกล้เคียงซึ่งเป็นป่าแนวกันชน จำนวน 4 จุด ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยประกอบกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังชิ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสรอย และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย รวม 70 นาย
จากนั้นเวลา 11.00 น. นายกมล นวลใย พร้อมคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย รวมถึงแผนการบริหารจัดการของพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และแผนการเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า ปี 2567 ของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยมีนายประวิทย์ ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด