• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ​ฯ ร่วมประชุมมอบนโยบายเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์​ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567

วันนี้​ (8 พฤศจิกายน​ 2566) เวลา 10.25 น. นายอรรถ​พล​ เจริญ​ชันษา​ อธิบดี​กรมทรัพยากรทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ รักษา​ราชการแทนอธิบดี​กรม​อุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ พร้อมด้วยนายนรินทร์​ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน​ ปราบปราม​ และควบคุม​ไฟป่า และผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ​ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2567 โดย พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรษพัฒน์ ปลัดกระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​ นำคณะผู้บริหารและผู้แทน​หน่วยงานจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นควัน PM 2.5 ทั้งระบบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการด้วยความ “แม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ”​
โดย รักษา​ราชการแทนอธิบดี​กรม​อุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ ได้รายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้แก่ การจัดตั้ง War Room ทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเน้นให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกาะติดราษฎรกลุ่มเผาป่าในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน”​ การจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า​ การจัดระเบียบการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตป่า การจัดระเบียบควบคุมการเก็บหาของป่าและใช้ประโยชน์เฉพาะพื้นที่/เฉพาะชุมชนในเขตป่าและติดป่าเท่านั้น​ การตรึงพื้นที่กำหนดจุดเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังควบคุมพื้นที่ตลอดห้วงไฟป่า การจัดกำลังเจ้าหน้าที่และราษฎรปฏิบัติการดับไฟป่า “เห็นไว เข้าถึงไว ควบคุมและดับได้ไว” รวมถึงการจัดเตรียมกำลังพลเพื่อดับไฟป่า กำหนดแผนสนับสนุนกำลังกรณีไฟป่ามีสถานการณ์รุนแรงได้อย่างรวดเร็ว​ ทั้งนี้ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอแผนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมพื้นที่ตลอดห้วงฤดูไฟป่า ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (War Room) อุทยานแห่งชาติศรีน่าน และนำเสนอนวัตกรรมเสื้อทนไฟ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
นอกจากนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทขอขอบคุณกำลังพลและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งเป็นกำลังใจและชื่นชมทุกท่านที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อชาติ บ้านเมือง และประชาชน รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจนี้ อย่างเต็มที่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด