• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน “เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในอันที่จะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นและสร้างงานให้ในเรื่องความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จนกลายเป็นแหล่งดำน้ำลึกและแหล่งดำน้ำตื้นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้มาเยือน ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันมีผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง ผู้คนออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ปี 2566 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึงร้อยละ 76.8 หรือเพิ่มขึ้น 1,251,662 คน
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทะเลอันดามัน ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง ที่นักท่องเที่ยว จากทั่วทุกมุมโลก ต่างต้องการมาสัมผัส กับความสวยงาม ใต้ท้องทะเลและชายฝั่ง จากการจัดอันดับ 100ชายหาด ที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 ของเวิร์ลบีชไกด์ (World beach guide) ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด สำหรับนักเดินทางทั่วโลก พบว่า หาดไร่เลย์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี แห่งนี้ ติดอันดับที่ 9 จากชายหาดทั่วโลก สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการประกาศ ปิดการท่องเที่ยว ประจำปี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หลายแห่ง เพื่อเป็นการคุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ตามวิสัยทัศน์ ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน” การทำงานของเรา คงจะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ หากขาดการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชน และผู้ประกอบการ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามระเบียบ และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมพิทักษ์รักษา ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่สวยงาม มีคุณค่า เหล่านี้ไว้ให้ลูกหลาน ของพวกเราในอนาคต ให้ได้ชื่นชม ความงามเช่นนี้ ตลอดไป
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณภาพกับการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้กำหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยว อาทิเช่น การปิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว การควบคุมและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ควบคุมความเร็วและการใช้เสียงของยานพาหนะ กำชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในอุทยานแห่งชาติ ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ เฝ้าระวัง ซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบว่า อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ไม่เพียงแต่มีคุณค่าความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น มีอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – ท้ายเหมือง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของศูนย์มรดกโลก ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อีกด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด