• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัครสอบ ‘พนักงานราชการ’ ปี 66 ครั้งที่ 2 จำนวน 20 สายงาน 81 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 20 สายงาน 81 อัตรา ดังนี้

กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 3 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
(6) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
(7) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(8) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
(9) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
(10) นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(12) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 31 อัตรา
(13) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
(14) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(15) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
(16) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(17) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
(18) นิติกร จำนวน 3 อัตรา
(19) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(20) สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร..คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด