• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิด 5 เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในอุทยาน Amazing Dark Sky in Thailand “ชวนเธอ ไปชมดาว”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว การขึ้นทะเบียน เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปี 2566 Amazing Dark Sky In Thailand #SEASON 2 เปิดตัว18 เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด แหล่งท่องเที่ยวดูดาวแห่งใหม่ของเมืองไทย พร้อมรับโล่และใบประกาศให้หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแห่งใหม่ของประเทศไทย จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพมหานคร

โดยใน ปี 2566 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด หรือ Amazing Dark Sky #Season 2 แห่งใหม่อีก 18 แห่ง โดยเป็นพื้นที่อุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (ลานชมดาว) จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติตาพระยา (ลานกางเต็นท์กลางดง) จังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) จังหวัดน่าน และวนอุทยานน้ำตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากอุทยานท้องฟ้ามืดทั้ง 5 แห่งแล้ว ยังมีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล (Dark Sky Properties) จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ Mela Garden Retreat Cottage จังหวัดสระบุรี Khirimala Eco Camp จังหวัดราชบุรี ฟาร์มแสงสุข จังหวัดระยอง ไร่เขาน้อยสุวณา จังหวัดนครราชสีมา ต้นข้าวหอมบ้านอ้อมดอย จังหวัดเชียงใหม่ Villa De View – Boutique Residence at Chiang Dao จังหวัดเชียงใหม่ เชียงดาวฟาร์มสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ บ้านสวนป่าโป่งดอย จังหวัดเชียงใหม่ The Teak Resort จังหวัดเชียงใหม่ พูโตะ จังหวัดเชียงใหม่ และอ่าวโต๊ะหลี จังหวัดพังงา และเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมือง (Dark Sky Suburbs) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และSummit Green Valley Chiangmai Country Club จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย

ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกระมัง จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ

สำหรับเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) เป็นพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีความมืดของท้องฟ้าในเวลากลางคืนอยู่ในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุบนท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว หรือทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า โดยการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ และการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด