• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ติวเข้มการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า ใช้ซอฟต์แวร์ i2 ขั้นสูงวิเคราะห์ข้อมูลคดี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายพลวีร์ บูชาเกียรติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าโดยใช้ซอฟต์แวร์i2 ขั้นสูง” แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามพรมแดน จำนวน 32 คน โดยมีนายเศวตกุญชร บุญประดับ กล่าวรายงานต้อนรับ คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม และมีพล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย โดยการประชุมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


การประชุมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่าและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้น สำหรับโปรแกรม i2 จะสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรมออกมาในรูปแบบที่ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้ประกอบการอธิบายรูปแบบคดีที่เกิดได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการติดต่อตามช่องทางต่าง ๆ โดยสามารถวิเคราะห์ขยายผล กลุ่มเครือข่ายการลักลอบค้าสัตว์ป่า ได้จากแผนภาพความสัมพันธ์ได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด