• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“วราวุธ” ร่วมรับพลายศักดิ์สุรินทร์กลับไทย แถลงเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ก่อนส่งสถาบันคชบาลฯดูแลสุขภาพต่อไป

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. เครื่องบินพาณิชย์จากประเทศศรีลังกา เที่ยวบินที่ AZS5701ได้นำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีทีมสัตวแพทย์ ควาญช้างจากออป. ควาญช้างศรีลังกา เดินทางมาด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้คุณกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อตรวจสอบความพร้อมในขั้นตอนสุดท้าย เกี่ยวกับสภาพของกรงที่จะใช้เคลื่อนย้าย เส้นทางการลำเลียงช้างไปยังสนามบินกรุงโคลัมโบ ก่อนที่จะนำพลายศักดิ์สุรินทร์ขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ ในช่วงเวลาประมาณ 07.30 น. ของประเทศศรีลังกา ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมของเอกสารหลักฐานได้แก่ ไซเตส เพอร์มิส และ Health certification ไว้พร้อมแล้ว เมื่อช้างเดินทางมาถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ไซเตส) ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ เจ้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ก่อนเคลื่อนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์ต่อไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
การมารับช้างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในครั้งนี้ มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมารับด้วยตนเอง ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนายวราวุธฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งการนำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมายังประเทศไทย จนประสบความสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน อันประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ กระทรวงการต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง การท่าอากาศยานเชียงใหม่ กระทรวงคมนาคม เริ่มตั้งแต่เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าเจรจาทางการทูตกับรัฐบาลศรีลังกา เพื่อนำช้างกลับมารักษาอาการบาดเจ็บที่ประเทศไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในการลำเลียงขนส่งช้าง มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของเอกสารสำคัญต่างๆจนเป็นที่เรียบร้อย ก่อนมีการเคลื่อนย้ายช้างออกจากประเทศศรีลังกา กลับมายังประเทศไทย ขอขอบคุณรัฐบาลศรีลังกา ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งช้างกลับมาประเทศไทย และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้อย่างสนใจ
สำหรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ จะถูกนำตัวส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บต่อที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง โดยมีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และควาญช้างของ ออป. ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการกักกันโรคภายใน 30 วัน มีการสังเกตอาการของช้างว่ามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดีพอหรือไม่ ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของประเทศไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด