• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รรท.ออส. ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่ ติดตามการลักลอบตัดไม้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำเดินทาง ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่ได้ร่วมกันจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้และขยายผลไปสู่การจับกุมผู้ร่วมขบวนการ
ทั้งนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา ได้กล่าว ชื่นชมทุกคนที่ตั้งใจทำงานพร้อมได้เน้นย้ำให้ทุกคนช่วยกันติดตามสถานการณ์ การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ ให้สร้างเครือข่าย ในด้านการข่าวที่จะมาช่วยกันป้องกันพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสอดส่องดูแล ทั้งภายในและภายนอกต้องร่วมมือกัน และขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการตัดไม้เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิด และเกิดการจับกุมเหมือนที่ผ่านมา เพราะถึงแม้จะจับกุมได้แต่ต้นไม้ก็ได้ถูกตัดทำลายไปแล้ว และให้เร่งทำการสำรวจรังวัดการถือครองที่ดินให้แล้วเสร็จตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการรับรองสิทธิในที่ดินทำกิน จัดระเบียบชุมชนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด