• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เข้าพบประธานองคมนตรี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมนางรุ่งนภา พัฒนวิบูย์ รองอธิบดีฯ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย พร้อมทั้งขอรับข้อเสนอแนะในการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติจากท่านองคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และได้ให้คำแนะนำการดำเนินงาน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และความไว้วางใจ กับผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้าน และชาวบ้าน ให้สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมดำเนินการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรช่วยให้ชาวบ้านได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และให้เจ้าหน้าที่สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อสร้างประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด