• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เตรียมจัดงานรำลึก 5 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง กำหนดคุณสมบัตินักวิจัย พื้นที่เข้าชม

วันที่ 19 พ.ค.2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจและบริหารจัดการระบบถ้ำในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่สาย ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) จังหวัดเชียงราย

โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือ ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 การกำหนดแนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต โดยจะหารือเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัยตลอดจนเงื่อนไขและคุณสมบัติของนักวิจัย สำหรับการศึกษาวิจัยภายในถ้ำเป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ภายในถ้ำเข้าถึงยากและค่อนข้างอันตราย นักวิจัยจะต้องมีทักษะ ความชำนาญ และมีความรู้เรื่องถ้ำเป็นการเฉพาะ

ประเด็นที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวถ้ำหลวง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติประเภทถ้ำมีระบบนิเวศค่อนข้างเปราะบางและสภาพพื้นที่ภายในถ้ำมีความยากลำบากในการเข้าชม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณากำหนดขอบเขตพื้นที่บริการการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและความยั่งยืนของทรัพยากร

ประเด็นที่ 3 การจัดงานรำลึก 5 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง โดยอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)มีกำหนดการจัดงานรำลึก 5 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การค้นหาและการกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ ในการแสดงความขอบคุณหน่วยงานและประชาชนที่เคยช่วยเหลือในการปฏิบัติการเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน พิธีระลึกถึงนาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) และนายดวงเพชร พรหมเทพ (น้องดอม อดีตสมาชิกนักกีฬาฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ แม่สาย) และการเสวนา หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากเกิดเหตุการณ์ค้นหาและกู้ภัย” โดยจะเชิญบุคคลสำคัญที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ค้นหาและกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์เข้าร่วมการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการของชุมชนท้องถิ่น โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2566

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูมิประเทศแบบเทือกเขาหินปูนหรือคาสต์ (Karst) ซึ่งภายในภูมิประเทศลักษณะนี้มักจะพบถ้ำหรือโพรง โดยอุทยานแห่งชาติชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) มีถ้ำที่น่าสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ จำนวนหลายถ้ำ เช่น ถ้ำเลียงผา ถ้ำพญานาค ถ้ำพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ำหลวง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ค้นหาและกู้ภัย 13 ชีวิต นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ แม่สาย ซึ่งถ้ำเป็นระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนมีประติมากรรมถ้ำที่สวยงามและน่าสนใจ อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเปราะบางซึ่งจะต้องมีความสมดุลในการบริหารจัดการระบบถ้ำควบคู่การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากร การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด