• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) ห่วงใย จนท.พิทักษ์ป่า ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานลาดตระเวนและป้องกันไฟป่า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนายกฤษฎา แก้วบุตร ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านลาดตระเวนและป้องกันไฟป่า ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน

ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยในการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์-เครื่องมือจากโรงพยาบาลลานนา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯที่ได้รับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้จำนวน 100 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด