• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ไทย-มาเลเซีย หารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือแนวชายแดน ต่อต้านค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนทั้งสองฝ่าย และมี Dato’ Fakhrul Hatta bin Musa หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย Mr. Renaud Meyer, Resident Representative, UNDP และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ไทยและมาเลเซีย ต่างเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และเป็นสมาชิกของคณะทำงานอาเซียนด้าน CITES และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ และหวังว่าการประชุมหารือระดับทวิภาคีในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับนโยบาย และมีการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ กำหนดเป้าหมาย แนวทางและกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน ทั้งความร่วมมือในการสืบสวนคดีที่สำคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ และการลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่าต่อไป

การประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยโดยเน้นงาช้าง นอแรด เสือ และตัวลิ่น (Combating Illegal Wildlife Trade focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolin in Thailand) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระยะที่ 6 ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการสนับสนุนของ UNDP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด